O spoloŔnosti KC, Slovakia Plus, s.r.o.

Naša firma Vám ponúka výstavbu rodinných domov, bytových výstavieb, murárske, maliarske, elektroinštalaŔné, rekonštrukŔné a stavebné práce. Od projekcie, výberu pozemku, aż po kolaudáciu, Váš dom postavíme presne podÁa Vašich predstáv a pre Vašu spokojnos╗. Pracujeme s plným nasadením, dlhoroŔnými skúsenos╗ami a naším prvoradým cieÁom je splni╗ Vaše pożiadavky kvalitnými slużbami pre Vás, v dostupných cenách a dohodnutých termínoch.