Rekon╣trukcie bytovřch jadier

Realizujeme rekonštrukcie bytových jadier vrátane dodania kúpeÁ˛ových doplnkov za najniżšie możné ceny

PreŔo rekonštruova╗ staré bytové umakartové jadro?
Staré pôvodné umakartové jadrá sú Ŕastým zdrojom plesní, ktoré môżu spôsobova╗ váżne zdravotné problémy. Z estetického i úżitkového hÁadiska umakartové jadrá nevyhovujú. Základným štandardom dnešného bývania. Jedným zmysluplným a trvalým riešením je kompletná rekonštrukcia bytového jadra.

Postup prác pri rekonštrukcii bytového jadra:

- Prevedenie všetkých demolaŔných prác a likvidácia starého jadra.
- Prevedenie hrubej stavby.
- Prevedenie montáże rozvodu vody a odpadu.
- Prevedenie elektroinštalácie.
- Obkladacie práce.
- Kompletizácia sanitárneho vybavenia a elektroinštalácie.
- Prevedenie maliarskych a lakýrnických prác.
- Hrubé upratanie a prevzatie si stavby
- Celková doba rekonštrukcie pri dodrżaní všetkých technologických postupov trvá 5 aż 9 dní.