KC, Slovakia Plus - KontaktnÚ informßcie

KC, Slovakia Plus, s. r. o.

Pribinova 2908/1, ╚adca 022 01
I╚O: 44 253 265
DI╚: 2022631292

Výpis z Obchodného registra

e-mail : kcstavby@kcstavby.sk

Tel : + 421 (0)907 571 007   -   M. Cyprich
Tel : + 421 (0)907 188 388   -   F. KoriŔar