Vřstavba a rekon╣trukcia striech, krovov a pokladanie stre╣nřch kritÝn

Krov a pokladanie krytiny
Dodávame iba kvalitné rezivo, ošetrené strojovým protiples˛ovým tlakovým nástrekom, żiadne 2. akosti. Dopravíme ho priamo na vašu stavbu. Následné tesárske práce sú realizované skúsenými pracovníkmi (4 montáżne partie).

Výstavba striech
Naše bohaté skúsenosti z oblasti strešných konštrukcií spolu s dokonalým riešením všetkých detailov sú zárukou kvalitne vyhotovenej strechy, funkŔného dizajnu a veÁmi priaznivého pomeru cena / kvalita. Pri výstavbe nových striech sa riadime platnými normami a zákonmi, zohÁad˛ujeme ekonomické a estetické pożiadavky zákazníka.