Drevostavby

» Základy rodinného domu
» Obvodový pláš a prieky
» Stropy
» Strešnú konštrukciu a strešnú krytinu (vrátane strešných okien - pokia sú súasou projektu)
» Montá komína (pokia je navrhnutý v projekte)
» Okná a vchodové dvere
» Vnútorný strešný pláš, t.j. tepelnú izoláciu strechy, sadrokartonový podhad
» Keramické obklady a dlaby
» Zariaovacie predmety v kúpeni a WC
» Lamino podlahy
» Vnútorné dvere, zárubne a ostatné stolárske výrobky
» Nátery a maby
» Zábradlia vrátane náterov