ZatepÁovanie budov

Realizujeme zateplenie polystyrénom, alebo minerálnou vlnou. Vonkajšiu fasádu najŔastejšie realizujeme omietkovinou Baumit, ale nie je problém podÁa Vášho priania doda╗ rôzne znaŔky: Terranovu, Hasit, BEK, Exterm, JUB Kastaco, Rebco, Relius, Inex alebo iné. Na výber máte rôzne druhy - akrylátovú, silikátovú, silikónovú.

Disponujeme teplotechnickým projektantom na uŔenie najvhodnejšieho zateplenia (vhodné pri rekonštrukciách starších objektov), ktorý urŔí optimálnu hrúbku polystyrénu vzhÁadom na orientáciu objektu voŔi svetovým stranám ale aj prepoŔíta správne umiestnenie nosného bodu a prípadne nespôsoboval tvorbu plesní po zrealizovaní zateplenia. Takisto vie vypoŔíta╗ viacero variantov zateplenia vzhÁadom na vynalożené náklady s prepoŔtom návratnosti investície na energiách potrebných na kúrenie.
 ZatepÁovanie budov - Knauf, Bauxit, drevený obklad, polystyrén