Sádrokartóny

Sádrokartóny plnia v dnešnej dobe mnoho funkcií. Nielen na tradičné priečky, podhµady, rôzne poličky, predely, zásteny, stropné podhµady, rôzne tvarované zníľené stropy a zateplenia striech. Stále častejšie sa vyuľívajú ako náhrada klasických vnútorných omietok. Hlavná výhoda je hlavne v úspore času. Keďľe sa jedná o suchý proces je moľné sa ihneď po ukončení prác s»ahova» bez nutnosti čaka» na vyschnutie ako je to pri klasických omietkach (o pachoch nehovoriac).