Murßrske prßce - dlażby, obklad, zßmkovß dlażba, maliarske prßce

Vykonávame všetky druhy murárskych prác:

» obkladacie práce
» plávajúce podlahy
» dekoraŔné murárske práce (stuccoveneziano, marmorin, marmolit, ...)
» fasádne práce

Zárove˛ vykonávame všetky druhy maliarskych prác i strhávanie tapiet.