Betónové konątrukcie priemyselných podláh

Konštrukčnou čas»ou priemyselných podláh sú ľelezobetónové konštrukcie, ktoré musia spĺňa» všetky statické poľiadavky únosnosti pre danú priemyselnú prevádzku. Kvalitné zhotovenie betónových konštrukcií podláh je základom pre ďalšie aplikácie podlahových systémov, či uľ kontinuálnych vsypových technológií, alebo náterov, stierok a liatych podláh.
Naša spoločnos» zabezpečuje komplexný servis sluľieb súvisiacich s realizáciou týchto konštrukcií a systémov. S našim strojným a µudským potenciálom sme schopní realizova» 3.000 - 6.000 m2 betónových podláh denne.

Realizácia betónovej konštrukcie podlahy

»  zabezpečenie izolačných vrstiev a obvodovej dilatácie
»  kontinuálne uloľenie betónovej zmesi
»  zavibrovanie betónovej zmesi
»  kontrola nivelety povrchu rotačným laserom
»  strojné hladenie povrchu rotačnými hladičkami
»  realizácia dilatačných škár

Varianty povrchov betónových dosiek

»  zavibrovaný povrch (podkladová doska)
»  strojne zahladený povrch (nosná betónová doska)
»  štruktúrovaný povrch (v závislosti na ďalších podlahových systémoch
 


Fotogaléria k článku :

priemyselne-podlahy-kc-stavby-2009-1.jpg
priemyselne-podlahy-kc-stavby-2009-2.jpg
priemyselne-podlahy-kc-stavby-2009-3.jpg
priemyselne-podlahy-kc-stavby-2009-4.jpg
priemyselne-podlahy-kc-stavby-2009-5.jpg
priemyselne-podlahy-kc-stavby-2009-6.jpg
priemyselne-podlahy-kc-stavby-2009-7.jpg
priemyselne-podlahy-kc-stavby-2009-8.jpg